Chini seu

Mi nant Andrea Picciau e traballu cun programas po su càrculu scientìficu e architeturas parallelas comenti GPU, CPU multi-core, e cluster. Pruschetotu seu interessau a àlgebra lineari e algorìtimus po otimisadura.

Seu senior software engineer anca est MathWorks UK, in sa truma de su Parallel Computing Toolbox. Seu arresponsàbili de sa calidadi de is programas de GPU de MATLAB po algoritimus numèricus e deep learning.

Primu de traballai anca est MathWorks, apu fatu unu dotorau de circa (PhD) in ingennieria eletrònica in s’Imperial College London. Inguni, apu traballau a otimisadura a livellu bàsciu de algoritimus de àlgebra lineari spainada po GPUs.

Su CV cosa mia ddu podeis agatai in LinkedIn.