Amostaduras interativas in Javascript e d3.js

Is chi mi connoscint de diora, sciint ca seu interessau meda a s’ amostamentu de is informus, ca mi parit ca est una manera bona meda po imparai e cumprendi mellus. Difatis, candu femu studianti de dotorau, emu fatu un’ amostadura de is informus chi femu studiendi chi fiat pràxïa meda a s’ urretori de s’ Imperial College, e chi nd’ iant scritu finsas noas in su giassu de s’ Universidadi e in phys.org.

Custa faina de is amostaduras m’ iat a praxi a dda sighiri. Unas cantu cidas a oi, apu agatau unu cursu de Curran Kelleher in YouTube, e in is cidas passadas mi-ddu seu fatu totu.

La’ una pariga de amostaduras chi apu fatu deu comenti fainas de su cursu.

Un’ amostadura de is migrantis mortus o pèrdius in su mundu de su 2014 a su 2020.

Un’ amostadura de is mortus de Coronavirus in is primus mesis de su 2020.

Speru ca custu m’ agiudit finsas po sa faina de Sardinia Sustainability, chi est adelantendi-sì abellu abellu.